Free T3

FREE T3 Elisa kit 

هورمون T3 از غده تیروئید ترشح شده و حدود 99.7 % آن در خون به وسیله پروتئینهای حامل که شامل TBG ،  پره آلبومین (TBPA) و آلبومین می باشند، حمل می گردد و در حدود 0.3 درصد از T3 به صورت آزاد و غیر متصل به پروتئینها می باشد و در واقع همین شکل آزاد هورمون است که دارای فعالیت بیولوژیک است. هورمون T3 در سوخت و ساز سلولی و رشد و تمایز بدن موثر است، بنا براین مقدار T3  در خون یک مقدار مهم در تعیین وضعیت تیروئید و متابولیسم بدن می باشد، اما به علت تغییر غلظت پروتئینهای حامل در بسیاری از تغییرات کلینیکی مانند حاملگی و مصرف داروها - مصرف قرصهای ضد بارداری – استروژن درمانی – مصرف فنی توئین و آندروژنها، T3 کل دچار تغییرات کاذب می شود در حالیکه مقدار Free T3 ثابت است. بنابر این اندازه گیری Free T3 ارتباط قابل اعتمادتری با وضعیت کلینیکی بیمار در مقایسه با T3 کل نشان می دهد. به علاوه در بعضی از افراد مبتلا به هیپر تیروئیدیسم  که مقدار TSH پایین و Free T4  در حد نرمال می باشد تعیین مقدار Free T3 درتشخیص کمک کننده می باشد.