شرکت زیست کارپیرا ( بایو کارپیرا) موفق به دریافت گواهینامه  CE اروپا شده است، همچنین این شرکت در راستای نهادینه کردن سیستم‌های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی موفق به اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی زیر شده‌است :